Skip to main content

Principes


Toegevoegde waarde: voor nu en in de toekomst

KANA-onderhoud en -ondersteuning is een belangrijk onderdeel van de KANA-oplossing. Met deze oplossing waarborgen wij dat klanten blijven profiteren van hun investering in KANA-oplossingen. We hebben ervaren dat voor een goede klantenondersteuning een combinatie van factoren noodzakelijk is. Door uitstekende technologie, aandacht voor vereisten van de klant en een goede samenwerkingsrelatie met de klant, halen we het beste uit klantenondersteuning. Woorden alleen zeggen echter niet genoeg. Daarom hebben we een principeverklaring opgesteld, die we publiceren en delen met onze klanten. Deze principes stimuleren een pragmatische benadering en een pragmatisch proces om te waarborgen dat onze klanten tevreden zijn en dat problemen effectief en efficiënt worden afgehandeld.
 

Gecombineerde ondersteuning

De ondersteuning voor KANA wordt geboden door één organisatie. Wij behandelen elke klant op dezelfde manier – ongeacht het product – en streven ernaar problemen samen op te lossen.
 

Het KANA-merk voor service-ervaring uitdragen

Als marktleider op het gebied van klantenservice-ervaring  is het niet meer dan gepast dat we ons richten op het bieden van eersteklas klantenservice. We benutten iedere interactie met een klant om de klanttevredenheid te vergroten, de service-ervaring uit te breiden en het vertrouwen op te bouwen.  KANA behandelt al haar klanten als echte partners en is open en transparant in alle processen en procedures.
 

Klantenbehoud

Zoals elke slimme organisatie, hechten wij veel waarde aan langdurige klantenrelaties die gunstig zijn voor beide partijen. Wij passen ons aan de rest van de organisatie aan, zodat we ons kunnen concentreren op programma’s voor klantenbehoud. We meten het aantal contractverlengingen en de klanttevredenheids-niveaus op actieve wijze en brengen hierover verslag uit.
 

Samenwerking

Voor een fantastische klantenservice-ervaring is het van essentieel belang om samen te werken en te streven naar een partnerschap met onze belangrijke interne en externe belanghebbenden. Om onze doelen van snelle case-afhandeling, klanttevredenheid en klantenbehoud te bereiken, kiezen wij voor een gezamenlijke benadering. Deze samenwerking is de sleutel tot ons succes!
 

Verantwoordelijkheid en actie

Voor een effectieve afhandeling van ondersteuningskwesties zijn een gedeelde verantwoordelijkheid en gezamenlijke actie door de klant en de KANA-ondersteuning vereist. De KANA-ondersteuning bepaalt de verantwoordelijke personen op management- en personeelsniveau en werkt op proactieve wijze samen met de klant voor een tijdige afhandeling van kwesties. Wij proberen ons altijd te richten op de acties die wij kunnen ondernemen om voortgang in de kwestie te houden. Als deze acties bij de klant liggen, vragen wij of deze spoedig kunnen worden uitgevoerd. Als een klant de afhandeling van een kwestie niet de benodigde aandacht kan geven, vragen wij om de case te sluiten totdat verdere actie mogelijk is.