Skip to main content

Managed Services


Maximaliseer de waarde van uw KANA-oplossingen, zonder de werkbelasting van uw IT-organisatie te vergroten. KANA Managed Services biedt flexibele mogelijkheden om ons team van grondig getrainde experts in te zetten voor het beheren, implementeren en optimaliseren van uw KANA-oplossingen.
KANA Managed Services geeft opties voor gehoste services of services op locatie voor alle KANA-producten. De beheerde services, die van het begin tot het einde gehost worden, omvatten toepassingsbeheer en een programma voor continue verbetering binnen een volledig beveiligde IT-infrastructuur. De beheerde services op locatie bieden dezelfde voordelen als het gehoste programma, met de mogelijkheid om te worden uitgevoerd binnen uw eigen IT-infrastructuur. Dit terwijl de professionals van KANA uw KANA-toepassingen dagelijks beheren. De services zijn gebaseerd op het ITIL-kader (Information Technology Infrastructure Library).
De services van KANA Managed Services omvatten:

Serviceniveaubeheer

We bieden een serviceniveaubeheer, waarbij de planning, coördinatie, bewaking en rapportage van SLO's (Service Level Objectives) wordt bekeken. Er vindt een voortdurende evaluatie plaats van de servicekwaliteit ten opzichte van contractuele afspraken.
 

Incidentenbeheer en -onderzoek

Het KANA-team biedt ondersteuningsservices om normale prestaties te herstellen en nadelige invloeden op de bedrijfsactiviteiten te minimaliseren. Hierbij is sprake van een analyse van hoofdoorzaken en het initiëren van acties om de situatie te verbeteren en te corrigeren.
 

Change Management

De experts van KANA houden wijzigingen en upgrades van toepassingen bij, bieden hulp bij het goedkeuringsproces en bepalen welke wijzigingen moeten worden geïmplementeerd in de productieomgeving om verstoringen te minimaliseren.

Release-afstemming

De release-afstemming van KANA omvat: functionaliteit van toepassingen, beoordeling van vaardigheden, rollendefinitie, planning van mentorschap, ontwerpen, bouwen, testen en implementeren van hardware- en softwareonderdelen. Tot de release-afstemming behoort tevens de voorbereiding en coördinatie van nieuwe releases. 

Capaciteitsplanning

Met de capaciteitsplanning leveren de experts van KANA bronnen-, prestatie-, vraag- en belastingsbeheer, capaciteitsmodellering en sortering van toepassingen naar grootte. We bieden tevens een op vraag gebaseerde planning ter ondersteuning van SLO's.

Toepassingsbeheer en continue verbetering

KANA houdt zicht op het toepassingsbeheer door voltooiing van belangrijke beheerfuncties binnen de toepassingssuite, regelmatige rapporten over prestaties van toepassingen en advies over best practices en optimalisatiestrategieën.

Training en educatie

In het kader van training en educatie geven we uitleg over de functionaliteit van KANA -toepassingen, vaardigheidsbeoordelingen, roldefinities en mentorschap.
 

Gerelateerde content

Implementatie

Bereik snel uw doelen met de bewezen implementatie services