Skip to main content

Safe Harbor Customer Privacybeleid


Laatste herziening: Mei 2012

Verint Systems Inc. en zijn dochterondernemingen in de Verenigde Staten (samen "Verint") hebben dit Safe Harbor Privacybeleid tot stand gebracht om u te informeren over hoe wij Persoonlijke Informatie van de klant verwerken. Deze informatie wordt verzameld door onze affiliates en zakelijke partners in het Europees Economisch Gebied en Zwitserland (samen de "EEA") en wordt overgedragen aan Verint in de Verenigde Staten. Het Safe Harbor Customer Privacybeleid geldt als aanvulling op het Privacybeleid van Verint (het "Privacy Policy"). De voorwaarden in dit Safe Harbor Privacybeleid hebben dezelfde betekenis als in het Privacybeleid van Verint, tenzij specifiek bepaald in dit beleid.

Verint heeft zich aangesloten bij en zal zich houden aan de Safe Harbor-programma's van VS-EU en VS-Zwitserland ("Safe Harbor-programma") door het aannemen en implementeren van de Safe Harbor Privacyprincipes, waaronder een reeks aan veelgestelde vragen (samen, de "Principes"). Meer informatie over het Safe Harbor-programma vindt u via http://export.gov/safeharbor.

Persoonlijke Informatie afkomstig uit de EER

Verint kan informatie ontvangen afkomstig uit de EER, waaronder naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres, land, werkgever, functie en afdeling, inloggegevens en wachtwoord, en overige informatie die onze klanten invoeren via onze servers bij het gebruik van onze producten en diensten (samen, "Persoonlijke Informatie")

Gebruik van Persoonlijke Informatie

Alle Persoonlijke Informatie die wij ontvangen kan door Verint en zijn medewerkers worden gebruikt voor doeleinden omschreven in het Privacybeleid van Verint. Als wij van plan zijn uw informatie te gebruiken op een manier die niet overeenkomt met deze doeleinden of als we van plan zijn het te openbaren aan een derde partij die niet eerder is geïdentificeerd, dan zullen wij u op de hoogte stellen. Wij bieden u de mogelijkheid om u voor dergelijke gebruik en/of openbaring af te melden wanneer het gaat om niet-gevoelige informatie of aan te melden als het gaat om gevoelige informatie.

Medewerkers en Dienstverleners

Soms huren wij andere bedrijven en individuen in om activiteiten of diensten voor ons te verrichten. Deze partijen hebben toegang tot Persoonlijke Informatie die ze nodig hebben voor het uitvoeren van hun activiteiten, maar deze toegang is beperkt tot doeleinden omtrent het leveren van diensten voor of aan ons. Alle medewerkers en dienstverleners die toegang hebben tot Persoonlijke Informatie die Verint heeft ontvangen uit de EER moeten ofwel de Safe Harbor-principes tekenen, ofwel ze zijn onderhevig aan de EU Privacy-bepaling of een andere standaard, ofwel ze moeten een schriftelijke overeenkomst met ons aangaan waarbij ze tenminste hetzelfde niveau van privacybescherming moeten bieden als vereist volgens de relevante Safe Harbor-principes.

Gegevensbeveiliging

We gebruiken redelijke fysieke, elektronische en administratieve middelen om uw Persoonlijke Informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeautoriseerde toegang, openbaring, wijziging en vernietiging.

Integriteit van Gegevens

We treffen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat Persoonlijke Informatie die wij verwerken betrouwbaar is voor het beoogde gebruik en correct, compleet en actueel is voor zover nodig omwille van de doeleinden waarvoor we de Persoonlijke Informatie gebruiken.

Toegang tot Persoonlijke Gegevens

U kunt de Persoonlijke Informatie die wij van u hebben inzien en wijzigen door het sturen van een schriftelijk verzoek naar privacy@verint.com.

Safe Harbor Handhaving en Geschillenbeslechting

Als u vragen of zorgen heeft dan kunt u ons schrijven op onderstaand adres. We zullen uw brief in behandeling nemen en proberen klachten en geschillen over het gebruik en de openbaring van persoonlijke informatie in overeenstemming met de Safe Harbor-principes op te lossen.

Contactinformatie

Als u vragen heeft over dit Safe Harbor Privacy-beleid dan kunt u contact opnemen via het volgende e-mailadres: privacy@verint.com, of het volgende postadres:

Verint Systems Inc.
Attn: Legal Department/Privacy Policy
330 South Service Road
Melville, NY 11747 USA

Wijzigingen in het Privacybeleid

Dit beleid kan soms worden gewijzigd, conform de vereisten van de Safe Harbor. U vindt de laatste herzieningsdatum bovenaan deze pagina. Eventuele wijzigingen in dit Beleid treden in werking op het moment dat het gewijzigde Beleid op deze website is geplaatst.