Skip to main content

Klantenserviceoplossingen voor de overheids- en publieke sectorGovernment

Bedien digitale klanten in een tijd van bezuinigingen

Voorzie uw klanten overal en altijd van een kosteneffectieve klantenservice

Uitdagingen en oplossingen

Door het samenvallen van bezuinigingen en het digitaal steeds actiever worden van de klant, staat de publieke sector meer dan ooit onder druk. Deze uitdaging heeft de publieke sector gestimuleerd om digitale diensten te implementeren die hun klanten niet alleen geven wat ze willen, maar ook de kosten van de dienstverlening helpen terugbrengen.

Budgettaire doelstellingen behalen

Sinds 2008 hebben publieke organisaties te maken gehad met significante bezuinigingen. In sommige gevallen zal dit nog jaren zo blijven. Het besparen van geld is dus maar de helft van het werk. Ze moeten ook uitzoeken hoe ze aanvullende besparingen kunnen doorvoeren om ook de komende jaren binnen budget te blijven, zonder in te boeten op hun verplichtingen.

Doelstellingen met betrekking tot klantenservice behalen

Als u uw doelstellingen op het gebied van klantenservice consequent behaalt, stijgt doorgaans het vertrouwen onder de bevolking dat het belastinggeld voor sociaal gewenste doelstellingen wordt gebruikt.

Doelstellingen met betrekking tot dienstverlening behalen

Door prestatiegerichte strategieën in de publieke sector richten de organisatie zich op het behalen van doelstellingen met betrekking tot dienstverlening. Deze uitdaging speelt vooral doordat initiatieven op het gebied van data vaak voorschrijven dat de mate waarin een organisatie aan zijn doelstellingen op het gebied van dienstverlening voldoet, op het internet openbaar gemaakt moet worden.

Doelstellingen op het gebied van klanttevredenheid behalen

De werknemer in de publieke sector is nog nooit zo gedemotiveerd geweest. Dit komt door de vergaande bezuinigingen en ongunstige vooruitzichten. Dit is dan ook een primaire zorg voor klantenservicemanagers.

Herverkiezing bewerkstelligen

Doordat prestaties van organisaties in de publieke sector de goedkeuringspercentages van gekozen vertegenwoordigers beïnvloeden, kan de wens om herkozen te worden of om hogerop te komen zorgen voor een beleid en budget dat de dienstverlening ten goede komt.

Behaalt u uw doelstellingen wat betreft het digitaliseren van uw dienstverlening?

Klantervaringen

Rijksuniversiteit Groningen

Rijksuniversiteit Groningen

Lees de klantcase »
We houden nu meer tijd over voor de complexe vragen. Luut Kroes, Hoofd Studentenzaken
De Kindertelefoon

De Kindertelefoon

Lees de klantcase »
Dankzij de ingebouwde rapportage en analyseomgeving, is de rapportering nu uniform en actueel. Maartje van Zant, Programmaleider Landelijk
Met de inzet van verschillende KANA Express modules zoals Web Self-Service, Virtual Assistant, Live Chat en portal services kunnen wij de studenten verschillende online communicatiekanalen bieden. Danny Molendijk, Informatie Manager

Sectoren

Centrale/federale overheid

De oplossingen van KANA worden door meerdere agentschappen binnen de centrale overheid van het Verenigd Koninkrijk gebruikt voor het leveren van Digital First-diensten aan meer dan 63 miljoen burgers, en door meer dan 1.100 contactcentermedewerkers van een agentschap binnen de Amerikaanse federale overheid voor het ondersteunen van meer dan 300 miljoen transacties per dag.

Case: HM Revenue and Customs
Download de case

Staatsoverheid

KANA kan agentschappen van staatsoverheden helpen bij het inzetten van de gewenste communicatiekanalen - telefoon, e-mail, chat, mobiel, social of online - voor het opbouwen van sterkere relaties met onderdelen, klanten, partners en verkopers. Onze Enterprise-productlijnen zijn ontworpen om uw backofficesystemen te integreren. Zo krijgt u een eenduidig beeld van uw klant en wordt uw conformiteit aan beleid en processen geautomatiseerd.

White paper: Realizing the Value of Contextual Knowledge within State Agency Customer Support
Download het white paper

Gezondheidszorg en sociale dienstverlening

De wijze waarop wordt gezorgd voor volksgezondheid en sociale dienstverlening is overal ter wereld significant aan het veranderen. Met het nieuwe stelsel vervagen in de VS de grenzen tussen publieke en private gezondheidszorg. In het VK groeit de privatisering van de gezondheidszorg gestaag. Door te investeren in nieuwe systemen voor medische dossiers, subsidiabiliteitsbepaling en casebeheer kan KANA losstaande systemen samentrekken. Zo ontstaat een eenduidig beeld van de klant, waardoor via alle kanalen een consistente klantenservice geleverd kan worden.

Case: LA County Department of Public Social Services
Download de case

Lokale overheid

KANA is de toonaangevende CRM-aanbieder voor lokale overheden in Noord-Amerika, Europa en Australië, en bedient via meer dan 200 lokale overheden 57 miljoen burgers. KANA wordt gebruikt om diensten te leveren aan 69% van de Schotse raden en 50% van de top 10 van Canadese steden. De oplossingen van KANA maken digitale en mobiele diensten mogelijk die zorgen voor een enorme kostenbesparing en nieuwe inkomstenstromen genereren.

White paper: Overcoming the Barriers to Channel Shift: A Public Sector Guide
Download het white paper

Datasheet: LAGAN Enterprise CRM/311 for Local Government
Download het datasheet

Sociale woningbouw

Er profiteren, dankzij de oplossingen van KANA, al meer dan 470.000 huurders van een betere dienstverlening. Dit sluit aan bij de groeiende lijst van sociale woningbouwverenigingen die hun dienstverlening verbeteren, efficiënter werken en proactief met de gemeenschap in gesprek gaan.

White paper: UK Welfare Reform & CRM Technology
Download het white paper

Case: DUWO maakt bedrijfsvoering moderner door automatisering van het klantcontact
Download de case

Hoger onderwijs

De oplossingen van KANA voor het hoger onderwijs verbeteren de dienstverlening en de wijze waarop meer dan een kwart miljoen studenten en 50.000 medewerkers hun universiteit ervaren. Ze bieden studenten en personeel een snelle, correcte en consistente informatievoorziening en advies ongeacht de afdeling, faculteit, campus en instelling. Ze zijn snel te implementeren en eenvoudig te integreren met studentendossiers, werving en selectie, en overige systemen. Zo zijn ze waardevol voor uw universiteit of hogeschool en verbeteren ze de wijze waarop een student uw instelling ervaart.

Case: Tilburg University
Download de case

Case: Rijksuniversiteit Groningen
Download de case